D5L Fritidsskipperkurs

Vi kan nå tilbyr D5L kurs i hele Norge

Vi kan nå tilby Fritidsskipperkurs på 17 forskjellige steder, fordelt på 21 kurs over hele Norge,  høsten og vinteren 2019-20. Jeg håper at du finner noe som kan passe for deg. Er det noe du lurer på, eller du ønsker å melde deg på ett av disse kursene er det bare å ta kontakt. Ordinær pris er 22 770 kr inklusive alt.

D5L er ett tilbud vi har gjennom Norsk Maritim Kveldsskole AS som godkjent tilbyder fra Sjøfartsdirektoratet. Du kan be om mere informasjon eller melde deg på ved å bruke vårt kontaktskjema, eller ved å melde deg på direkte via NMKS.no sine nettsider og skriver du Sail On AS i "annen melding" feltet får du det beste tilbudet ifra dem. Linken til deres påmelding finner du her.

Dersom dere er en gruppe som ønsker å melde dere på samtidig, så ta kontakt for ett uforpliktende tilbud.

CORONAVIRUSET

Vi faller innenfor "andre utdanningsinstitusjoner" og forholder oss til myndighetenes instrukser vedrørende corona.

D5l Fritidskiper / Fiskeskipper C kompaktkurs over 3 langhelger

her kommer det nye datoer

D5LA World Wide påbygning til Fritidsskipper

her kommer det nye datoer

D5l Fritidsskipper kveldskurs en  kveld i uka over 2 semester

her kommer det nye datoer
D5 kystskipper tillegg går over en langhelg

Ta kontakt for mer informasjon om du er interessert i D5 Kystskipperkurset. Eksamen holdes i slutten av mai 2020.
D5LA påbygning og tilbud om praktisk utsjekk får dere mer informasjon om på selve kurset

Alle våre D5L kurs er bygd opp med hvert fag som egne moduler, med del-eksamen kort tid etter. Dersom eksisterende kursplan ikke passer inn i din hverdag er det mulig å dele dette opp slik at man får dette til.

Det er oppmøteplikt på D5L kurset for å få bestått kursbevis.

 

Bruk kontaktskjema eller epost d5l@sailon.no for påmelding eller om det er noe du lurer på, eller ring meg på 99 61 26 95

 

D5L Fritidskipperkurs informasjon

Kurset går over 120 skoletimer og fører frem til ett sertifikat som gir rett til å være fører av fritidsbåter inntil 24 meters lengde i stor kystfart * og inneholder følgende hovedemner:

•  Navigasjon
•  Navigasjonsmidler teori m/radarobservasjon
•  Navigasjonsmidler – praksis ombord
•  Sjøveisregler og brovakthold
•  Skipslære
•  Sikkerhet (førstehjelp,brann,redning,nødsituasjoner) **
•  Teknologi/Motorlære
•  Håndtering av fartøy – praksis ombord

*
Dette sertifikatet gir også rettigheter til Fiskeskippersertifikat klasse C når krav til nødvendig fartstid og sikkerhetsopplæring er oppfylt.

**Kan med fordel erstattes av godkjent grunnleggende sikkerhetskurs for sjøfolk (IMO60) på 60 timer – som dekker kravene for sikkerhetsopplæring for den som skal mønstre på som underordnet mannskap på handelsfartøyer. Dette gjør også at du kan konverete ditt D5L sertifikat til Fiskeskipper klasse C eller føre båter i næring, som passasjerberfordring under forskrift 1400 med påbygning med Passasjer og Krisehåndtering + minimum VHF kurs.

Undervisningen foregår i hovedsak i klasserom. Standard kjøremønster er en kveld pr. uke, eller over 3-4 langhelger ved våre kompaktkurs.

Priser:

D5L kurs- ekskl. sikkerhet – inkl. kurskompendier: kr. 16.900,-
Sikkerhet (førstehjelp,brann,redning,nødsituasjoner): kr. 2.900,-
Eksamen pr. emne/prøve 2018 pris: kr. 495,-

Total sum: 22 770,- kr

Eksamen: Denne består av skriftlig prøve etter avsluttet emne – totalt 6 eksamener.For å få utstedt sertifikat må minimum karakteren 3 – tre – være oppnådd i samtlige fag. Praksismoduler noteres med deltatt.

Fartstid: 
For å få utstedt Fritidsskippersertifikat, kreves det følgende fartstid/båtpraksis:

  • Du må ha disponert og brukt regelmessig et fartøy lengre enn 8 meter (inntil 15 meter) i minst 3 år. Dette må kunne dokumenteres av enten formann i båtforeningen, politi, havnevesen, fiskerirettleder, forsikringsselskap eller med et båtkort.

  • Alternativt kan du ha minst 12 måneders effektiv fartstid på sjøgående fartøy over 15 meter, som kan godkjennes for utstedelse av dekksoffisersertifikat, dvs D5 (kystskipper) eller høyere. Fartstid som godkjennes for utstedelse av dekksoffisersertifikat skal være opptjent i stilling med dekkstjeneste som omfatter brovakt,fortøyning, laste-og losseoperasjoner, sikkerhetsmessig vedlikehold og beredskapsprosedyrer.
  • eller Bestått praktisk utsjekk ved kursarrangør som innehar godkjenning for å gjennomføre praktisk utsjekk – NMKS har slik godkjenning.

Det må dessuten kunne fremlegges erklæring om tilfredsstillende helse, syn, hørsel, og fargesans i samsvar med de forskrifter som gjelder om legeundersøkelse av sjømenn.

Sertifikatene utstedes av Sjøfartsdirektoratet.
Gebyr til Sjøfartsdirektoratet for utstedelse av sertifikat, sjekk www.sjøfartsdir.no  for priser og mer informasjon.

Verifisering av rettigheter inntil 24 meters lengde:
Som en følge av endringene i kvalifikasjonsforskriften kan innehavere av fritidsbåtskippersertifikat laste ned en bekreftelse for dokumentasjon på like rettigheter som innehavere av fritidsskippersertifikat. Klikk her

Det er mulig å gå videre til D5LA, samt konvertere D5L sertifikatet hos oss til D5 dersom det er ønskelig.

Vi samarbeider med NMKS som har godkjenning fra Sjøfartsdirektoratet på våre D5L Fritidsskiperkurs.

Vilkår
Vi følger samme vilkår for påmelding som NMKS. Det vil blant annet si at vi tar forbehold om å gjennomføre kurs som har for få påmeldte til at det er mulig å gjennomføre kurset, eller ved andre omstendigheter som er utenfor NMKS og Sail On sin kontroll.