KJØPSVILKÅR

Kjøpsvilkår for nettkurs og klasseromskurs

GENERELT

Sail On AS følger e-handelsloven, angrerettloven og forbrukerkjøpsloven, og ellers andre lover som regulerer virksomheten.

ANGRERETT

Påmeldingen til nettkurs er bindende når man bekrefter kjøpet ved påmelding på selgers nettside. Ved kjøp av nettkurs hos Sail On AS gjelder angrerettloven i sin helhet. Kjøper har 14 dagers full returrett. Ved påmelding sendes umiddelbart ut brukernavn og passord for pålogging til nettkurset. Angreretten utløper i det kjøper velger å ta nettkurset i bruk, altså ved første pålogging i nettkurset. Meldingen fra kjøper til selger om bruk av angreretten bør av bevishensyn være skriftlig (angrerettsskjema, e-post, eller brev), og den må inneholde opplysninger om hvordan kjøperen vil returnere varen til selgeren. Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren innen rimelig tid. Selger er forpliktet til å tilbakebetale hele kjøpesummen til kjøper innen 14 dager fra den dag selger mottar varen eller henteseddel eller varen er stilt til selgerens rådighet. Ved påmelding sendes kjøper umiddelbart et angrerettskjema.  Her finnes mer informasjon om bruk av angreretten.

OMKOSTNINGER

Fakturagebyr på kr 60,- tilkommer ved betaling med faktura. Generell forfallsfrist er på 14 dager. Ved kjøp med kort tilkommer ikke fakturagebyr. Prisene som er oppgitt i nettbutikken inkluderer frakt og merverdiavgift, (det er ikke mva på undervisningstjenester). Ordrebekreftelse vises på skjermen, samt sendes automatisk på e-post umiddelbart til kjøper. Kjøper oppfordres til å kontrollere om denne er korrekt. Ved feil bør kjøper kontakte selger så snart som mulig. Eksamensgebyr kommer i tillegg til kursavgiften. Eksamensgebyrene må betales Båtførerregisteret/Norsk Test as i forkant av eksamen. Gjeldende eksamensgebyrer er publisert på våre nettsider. Vi tar forbehold om gebyrendring på eksamensavgifter som fastsettes av Sjøfartsdirektoratet og Telenor Kystradio.

LEVERING M.V

Varen anses levert når brukernavn og passord for personlig innlogging er mottatt. Dette sendes på e-post automatisk umiddelbart ved kjøp. Betaling med VISA/MasterCard belastes derfor umiddelbart. (Faktura utstedes også normalt med en gang, med 14 dagers forfallsfrist.) Kursene er laget for bruk på PC/Mac, og kan også benyttes på nettbrett og mobil. Sail On AS tilstreber at nettkursene skal fungere best mulig på flest mulig plattformer til enhver tid. Imidlertid oppdateres nettlesere og operativsystemer hyppig, så noen småfeil kan oppstå i perioder før vi får utbedret feilene.

MANGEL/REKLAMASJON

Kjøper oppfordres til å kontrollere at produktet er i samsvar med bestillingen, om den har ellers har mangler. Ved mangler på innholdet/reklamasjoner på produktet, må melding til selger gis snarest, og senest innen to måneder etter at pakken er mottatt. Meldingen bør være skriftlig. Generell reklamasjon på varen er to år fra kjøpsdato. Dersom varen er betalt med kredittkort, kan kjøperen også velge å reklamere og sende krav direkte til kredittyter (kredittkortselskapet).

MISBRUK

Kjøper av nettkurset tildeles brukernavn og passord for personlig innlogging. Passordet til nettkurset er strengt personlig og det er ikke tillatt å dele bruker/passord med andre. Ved flere personer i samme husstand, må flere tilganger bestilles. Misbruk kan medføre utestengelse fra kurset uten noen kompensasjon. Det er ulovlig å kopiere fra kurset. Visning av animasjoner, videoer eller kurset generelt til andre uten godkjennelse vil medføre anmeldelse.

TILGANG, NETTVERKSPROBLEMER, OPPMELDING TIL EKSAMEN

Kjøper gis tilgang til kurset i en gitt periode som velges ved kjøp. Tilgangen til nettkurset løper fra kjøpsdato. Selger er ikke ansvarlig for forhold utenfor selgers kontroll, slik som nettverksproblemer og lignende. Kjøper av Sail On nettkurs er selv ansvarlig for å melde seg opp til eksamen på godkjente testsentre/eksamenssteder. Prosedyre for dette er beskrevet i nettkursene.

AKSEPT AV VILKÅR

Ved å krysse av i boksen "Jeg godtar vilkårene og avmeldingsreglene" i påmeldingsskjemaet på vår nettside forutsettes det at disse vilkårene er lest og akseptert av kjøperen. For å registrere en påmelding hos oss må man ha fylt 18 år. Dersom kjøper er yngre enn 18 år må foresatte foreta påmeldingen.

BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Alle personopplysninger som oppgis ved påmelding lagres i firmaets databaser. Ved påmelding oppgis fødselsdato. Dette brukes til statistikk. Personopplysninger gis ikke videre til tredjepart. Ved påmelding/registrering til nettkurset godtar kjøper at selgers datasystem automatisk registrerer skjermoppløsning, type nettleser, operativsystem og IP-adresse. Informasjonen lagres sikkert i lag med øvrige personopplysninger og vil brukes i statistikk og ved problemløsning/teknisk support for kjøperen. Aktivitet i kurset lagres også automatisk. (Tid pålogget, antall pålogginger, resultater på oppgaver og lignende). Dette brukes til statistikk for å gjøre kurset stadig bedre. Kjøper har rett til å be om innsyn i de opplysningene som er registrert om Kjøperen.

KJØPERS RETTIGHETER VED FORSINKELSE

Dersom selger ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøper eller forhold på kjøpers side, kan kjøper i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og kreve erstatning fra selger.

KJØPERS RETTIGHETER VED MANGEL

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøper eller forhold på kjøpers side, kan kjøper i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og erstatning fra selger.

SELGERENS RETTIGHETER VED KJØPERENS MISLIGHOLD

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen, og dette ikke skyldes selger eller forhold på selgers side, kan selger i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt erstatning fra kjøper. Selgeren kan også etter omstendighetene kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og gebyr ved ikkeforskuddsbetalte varer.

GRUPPEPÅMELDINGER

Ved bedriftskurs/kurs for grupper, og gruppepåmeldinger til nettkurs er påmeldingen bindende fra det tidspunkt deltakerliste er sendt Sail On AS. Dette ansees som en bindende kontrakt iht avtalt kjøpesum i tilbudet. Bedriftens navn og logo kan benyttes av Sail On AS i markedsføring/som referanse.

KLASSEROMSKURS

Påmeldingen til Sail On AS er bindende fra det øyeblikket du melder deg på. Kursene har begrenset antall plasser og vi tar forbehold om at det er ledig plass, samt at kurset får tilstrekkelig antall deltakere til å startes opp. Vi tar også forbehold om endringer i kursbeskrivelsen, kursplanen, kurslokale og oppstartsdato. Videre tar vi forbehold for forhold som ikke er under vår kontroll (f. eks. værforhold, streik etc). Vi tar også forbehold for gebyrendring på eksamensavgifter som fastsettes av Sjøfartsdirektoratet.

AVMELDING KLASSEROMSKURS

Dersom du etter påmeldingen til klasseromskurs skulle bli forhindret fra å delta, må du snarest sende skriftlig melding (post eller e-mail) se adresser nederst. Ved avmelding inntil 14 dager før kursstart settes et avmeldingsgebyr på 10% av kursavgiften. - Ved avmelding senere enn 14 dager før kursstart settes et avmeldingsgebyr på 50% av kursavgiften. - Ved avmelding etter at kurset har startet, eller ved å ikke møte til påmeldt kurs, eller ved å avbryte kurset underveis betales full kursavgift. Kursavgift som er innbetalt for kurs som ikke kommer i gang refunderes i sin helhet.

ENDRING AV VILKÅR

Disse vilkårene er gyldig fra dato angitt nederst på denne siden. Vilkårene kan endres uten varsel. Gyldige vilkår er til enhver tid tilgjengelig på våre nettsider, www.sailon.no

BRUK AV INFORMASJONSKAPSLER

Sail On AS benytter som de fleste andre nettsteder informasjonskapsler (cookies). Informasjonskapsler er små informasjonsfiler som blir liggende igjen på datamaskinen din for at tjenesten vår skal virke best mulig for deg som bruker. Dette medfører ingen sikkerhetsrisiko for deg, men du kan når som helst avslå å samtykke i lagring av informasjonskapsler.

 

Sist revidert: 16.02.2023

 

Kjøpsvilkår for seilkurs

GENERELT

Sail On AS følger e-handelsloven, angrerettloven og forbrukerkjøpsloven, og ellers andre lover som regulerer virksomheten.

BEKREFTELSE PÅ BESTILLING OG AKSEPT AV KJØPSVILKÅR

Ved å krysse av på «Jeg aksepterer betingelsene» bekrefter du at du har lest dette dokumentet og godtar innholdet. Derfor bør du ta deg et par minutter å lese gjennom dette dokumentet.

KOMMUNIKASJON

All kommunikasjon og materiell blir kun tilgjengelig digitalt. Enten på tilsendte digitale påloggingslenker eller via våre nettsider. All informasjon vedr. kurset vil gå til din registrerte epostadresse. Betaling gjøres direkte via vårt digitale bookingsystem ved påmelding til våre kurs. Skulle du IKKE få epost fra oss etter bestillingen umiddelbart, ta kontakt med oss på telefon 94 00 21 01eller epost: post@sailon.no

UFORUTSETTE FORANDRING I PROGRAMMET

Det kan til tider forekomme vær eller andre hendelser som gjør det opplyste programmet umulig eller uforsvarlig å gjennomføre. Instruktøren vil da sette opp en alternativ tur med så langt det lar seg gjøre samme innhold og øvelser underveis. Det kan også hende at vi på lengre kurs velger å gå innom en annen havn for å offisielt avslutte kurset der. Dette pga tiden tilbake til hjemmehavn vil kunne bli langt over estimert ankomst. Dette er et alternativ til deg som må være tilbake på et bestemt tidspunkt. Typisk er dette Larvik eller Horten hvor man kan ta toget tilbake til Oslo på ca 1 til 1,5 timer. Det gis ingen kompensasjon for slike alternativer, ei heller refunderinger vedr. programendringer.

AVBESTILLINGSVILKÅR

Bestillingen regnes som bindende. Vi forbeholder oss retten til å avlyse kurset dersom det ikke er tilstrekkelig påmeldte deltagere eller andre hendelser som gjør det umulig å gjennomføre kurset som mangel på instruktør eller operativ båt. I slike tilfeller vil du bli tilbudt plass på et senere kurs, eller om det gjelder kurs i Norge, tilbakebetalt innbetalt beløp. For våre utenlandskurs gjelder reglene som beskrevet under. Avbestilling må være oss i hende på epost til post@sailon.no innen disse fristene som er beskrevet under. Det er ikke nok å IKKE betale tilsendt faktura for å regne seg som avmeldt. For påmeldte deltagere gjelder følgende ved avbestilling: - 50% av kursavgift refunderes ikke bortsett fra om kurset skulle bli avlyst. - Mindre enn 60 dager belastes 50% av kursavgiften - Mindre enn 30 dager belastes hele kursavgiften. Ved registrering vil du få tilgang til informasjon og dokumentasjon elektronisk.

UHELL/ULYKKER

Deltagerne er ikke økonomisk ansvarlig for eventuelle uhell med båten underveis. Det er skipperens/instruktørens ansvar å påse at båten ikke kommer i slike situasjoner. Skulle du allikevel skade båt eller andre om bord ved å velge å overse skipperens bestemmelser vil du kunne bli erstatningsansvarlig for eventuelle økonomiske krav. Som deltager er du selv ansvarlig for å tegne syke-, ulykkes og reiseforsikring for deg selv.

EGENERKLÆRING

Du gjøres oppmerksom på at å befinne seg i en seilbåt stiller krav til fysisk skikkethet samt årvåkenhet og at man må følge instruktørens gjennomgang av båt og sikkerhet om bord, samt undervisning forøvrig. Det er forbundet med fare å ikke følge instruktørens beskrivelse av hvordan man oppfører seg i en seilbåt. For eksempel seiling på slør/lens kan uoppmerksomhet eller uriktig posisjonering av båten føre til ufrivillig jibbing som igjen kan gi alvorlige skader om man skulle være i veien for bommen. Uriktig bruk av tau-avlastere med tau under belastning kan også føre til alvorlige skader. Du gjøres oppmerksom på at atferd om bord som viser at du ikke følger instrukser, eller at du gjennom din atferd setter deg selv og/eller andre i fare, kan føre til at instruktøren setter deg i land. Ditt kursgebyr vil under slike omstendigheter ikke bli refundert og du vil selv være ansvarlig for å ta deg hjem fra ilandsettingsstedet. Det er absolutt ikke tillatt å nyte eller være påvirket av alkohol eller andre rusmidler mens undervisning og seiling foregår, eller de siste timene før avgang. Kurs som inkluderer overnatting vil ha andre regler for alkohol ifm stopp. Dette blir opplyst i egne dokumenter tilsendt i forbindelse med kurset.

BILDER OG VIDEOFILMING

Det vil ofte bli tatt mange bilder og filmet med videokamera/mobil underveis i kurset. Disse bildene og filmene vil ofte bli delt mellom deltagere og ender gjerne opp på Facebook og andre sosiale medier. Sail On AS benytter både egne og deltagernes bilder og videoer på sine nettsider og i annen markedsføring på nett. Om du vil reservere deg mot å være med på bilder som skal publiseres på vår nettside og på vår facebookside må du si fra til instruktøren ved kursstart.

 

Sist revidert: 16.02.2023