Kjøpsvilkår for seilkurs

GENERELT

Sail On AS følger e-handelsloven, angrerettloven og forbrukerkjøpsloven, og ellers andre lover som regulerer virksomheten.

BEKREFTELSE PÅ BESTILLING OG AKSEPT AV KJØPSVILKÅR

Ved å krysse av på «Jeg aksepterer betingelsene» bekrefter du at du har lest dette dokumentet og godtar innholdet. Derfor bør du ta deg et par minutter å lese gjennom dette dokumentet.

KOMMUNIKASJON

All kommunikasjon og materiell blir kun tilgjengelig digitalt. Enten på tilsendte digitale påloggingslenker eller via våre nettsider. All informasjon vedr. kurset vil gå til din registrerte epostadresse. Betaling gjøres direkte via vårt digitale bookingsystem ved påmelding til våre kurs. Skulle du IKKE få epost fra oss etter bestillingen umiddelbart, ta kontakt med oss på telefon 94 00 21 01eller epost: post@sailon.no

UFORUTSETTE FORANDRING I PROGRAMMET

Det kan til tider forekomme vær eller andre hendelser som gjør det opplyste programmet umulig eller uforsvarlig å gjennomføre. Instruktøren vil da sette opp en alternativ tur med så langt det lar seg gjøre samme innhold og øvelser underveis. Det kan også hende at vi på lengre kurs velger å gå innom en annen havn for å offisielt avslutte kurset der. Dette pga tiden tilbake til hjemmehavn vil kunne bli langt over estimert ankomst. Dette er et alternativ til deg som må være tilbake på et bestemt tidspunkt. Typisk er dette Larvik eller Horten hvor man kan ta toget tilbake til Oslo på ca 1 til 1,5 timer. Det gis ingen kompensasjon for slike alternativer, ei heller refunderinger vedr. programendringer.

AVBESTILLINGSVILKÅR

Bestillingen regnes som bindende. Vi forbeholder oss retten til å avlyse kurset dersom det ikke er tilstrekkelig påmeldte deltagere eller andre hendelser som gjør det umulig å gjennomføre kurset som mangel på instruktør eller operativ båt. I slike tilfeller vil du bli tilbudt plass på et senere kurs, eller om det gjelder kurs i Norge, tilbakebetalt innbetalt beløp. For våre utenlandskurs gjelder reglene som beskrevet under. Avbestilling må være oss i hende på epost til post@sailon.no innen disse fristene som er beskrevet under. Det er ikke nok å IKKE betale tilsendt faktura for å regne seg som avmeldt. For påmeldte deltagere gjelder følgende ved avbestilling: - 50% av kursavgift refunderes ikke bortsett fra om kurset skulle bli avlyst. - Mindre enn 60 dager belastes 50% av kursavgiften - Mindre enn 30 dager belastes hele kursavgiften. Ved registrering vil du få tilgang til informasjon og dokumentasjon elektronisk.

UHELL/ULYKKER

Deltagerne er ikke økonomisk ansvarlig for eventuelle uhell med båten underveis. Det er skipperens/instruktørens ansvar å påse at båten ikke kommer i slike situasjoner. Skulle du allikevel skade båt eller andre om bord ved å velge å overse skipperens bestemmelser vil du kunne bli erstatningsansvarlig for eventuelle økonomiske krav. Som deltager er du selv ansvarlig for å tegne syke-, ulykkes og reiseforsikring for deg selv.

EGENERKLÆRING

Du gjøres oppmerksom på at å befinne seg i en seilbåt stiller krav til fysisk skikkethet samt årvåkenhet og at man må følge instruktørens gjennomgang av båt og sikkerhet om bord, samt undervisning forøvrig. Det er forbundet med fare å ikke følge instruktørens beskrivelse av hvordan man oppfører seg i en seilbåt. For eksempel seiling på slør/lens kan uoppmerksomhet eller uriktig posisjonering av båten føre til ufrivillig jibbing som igjen kan gi alvorlige skader om man skulle være i veien for bommen. Uriktig bruk av tau-avlastere med tau under belastning kan også føre til alvorlige skader. Du gjøres oppmerksom på at atferd om bord som viser at du ikke følger instrukser, eller at du gjennom din atferd setter deg selv og/eller andre i fare, kan føre til at instruktøren setter deg i land. Ditt kursgebyr vil under slike omstendigheter ikke bli refundert og du vil selv være ansvarlig for å ta deg hjem fra ilandsettingsstedet. Det er absolutt ikke tillatt å nyte eller være påvirket av alkohol eller andre rusmidler mens undervisning og seiling foregår, eller de siste timene før avgang. Kurs som inkluderer overnatting vil ha andre regler for alkohol ifm stopp. Dette blir opplyst i egne dokumenter tilsendt i forbindelse med kurset.

BILDER OG VIDEOFILMING

Det vil ofte bli tatt mange bilder og filmet med videokamera/mobil underveis i kurset. Disse bildene og filmene vil ofte bli delt mellom deltagere og ender gjerne opp på Facebook og andre sosiale medier. Sail On AS benytter både egne og deltagernes bilder og videoer på sine nettsider og i annen markedsføring på nett. Om du vil reservere deg mot å være med på bilder som skal publiseres på vår nettside og på vår facebookside må du si fra til instruktøren ved kursstart.

 

Sist revidert: 16.02.2023