Kjøpsvilkår for nettkurs og klasseromskurs

GENERELT

Sail On AS følger e-handelsloven, angrerettloven og forbrukerkjøpsloven, og ellers andre lover som regulerer virksomheten.

ANGRERETT

Påmeldingen til nettkurs er bindende når man bekrefter kjøpet ved påmelding på selgers nettside. Ved kjøp av nettkurs hos Sail On AS gjelder angrerettloven i sin helhet. Kjøper har 14 dagers full returrett. Ved påmelding sendes umiddelbart ut brukernavn og passord for pålogging til nettkurset. Angreretten utløper i det kjøper velger å ta nettkurset i bruk, altså ved første pålogging i nettkurset. Meldingen fra kjøper til selger om bruk av angreretten bør av bevishensyn være skriftlig (angrerettsskjema, e-post, eller brev), og den må inneholde opplysninger om hvordan kjøperen vil returnere varen til selgeren. Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren innen rimelig tid. Selger er forpliktet til å tilbakebetale hele kjøpesummen til kjøper innen 14 dager fra den dag selger mottar varen eller henteseddel eller varen er stilt til selgerens rådighet. Ved påmelding sendes kjøper umiddelbart et angrerettskjema.  Her finnes mer informasjon om bruk av angreretten.

OMKOSTNINGER

Fakturagebyr på kr 60,- tilkommer ved betaling med faktura. Generell forfallsfrist er på 14 dager. Ved kjøp med kort tilkommer ikke fakturagebyr. Prisene som er oppgitt i nettbutikken inkluderer frakt og merverdiavgift, (det er ikke mva på undervisningstjenester). Ordrebekreftelse vises på skjermen, samt sendes automatisk på e-post umiddelbart til kjøper. Kjøper oppfordres til å kontrollere om denne er korrekt. Ved feil bør kjøper kontakte selger så snart som mulig. Eksamensgebyr kommer i tillegg til kursavgiften. Eksamensgebyrene må betales Båtførerregisteret/Norsk Test as i forkant av eksamen. Gjeldende eksamensgebyrer er publisert på våre nettsider. Vi tar forbehold om gebyrendring på eksamensavgifter som fastsettes av Sjøfartsdirektoratet og Telenor Kystradio.

LEVERING M.V

Varen anses levert når brukernavn og passord for personlig innlogging er mottatt. Dette sendes på e-post automatisk umiddelbart ved kjøp. Betaling med VISA/MasterCard belastes derfor umiddelbart. (Faktura utstedes også normalt med en gang, med 14 dagers forfallsfrist.) Kursene er laget for bruk på PC/Mac, og kan også benyttes på nettbrett og mobil. Sail On AS tilstreber at nettkursene skal fungere best mulig på flest mulig plattformer til enhver tid. Imidlertid oppdateres nettlesere og operativsystemer hyppig, så noen småfeil kan oppstå i perioder før vi får utbedret feilene.

MANGEL/REKLAMASJON

Kjøper oppfordres til å kontrollere at produktet er i samsvar med bestillingen, om den har ellers har mangler. Ved mangler på innholdet/reklamasjoner på produktet, må melding til selger gis snarest, og senest innen to måneder etter at pakken er mottatt. Meldingen bør være skriftlig. Generell reklamasjon på varen er to år fra kjøpsdato. Dersom varen er betalt med kredittkort, kan kjøperen også velge å reklamere og sende krav direkte til kredittyter (kredittkortselskapet).

MISBRUK

Kjøper av nettkurset tildeles brukernavn og passord for personlig innlogging. Passordet til nettkurset er strengt personlig og det er ikke tillatt å dele bruker/passord med andre. Ved flere personer i samme husstand, må flere tilganger bestilles. Misbruk kan medføre utestengelse fra kurset uten noen kompensasjon. Det er ulovlig å kopiere fra kurset. Visning av animasjoner, videoer eller kurset generelt til andre uten godkjennelse vil medføre anmeldelse.

TILGANG, NETTVERKSPROBLEMER, OPPMELDING TIL EKSAMEN

Kjøper gis tilgang til kurset i en gitt periode som velges ved kjøp. Tilgangen til nettkurset løper fra kjøpsdato. Selger er ikke ansvarlig for forhold utenfor selgers kontroll, slik som nettverksproblemer og lignende. Kjøper av Sail On nettkurs er selv ansvarlig for å melde seg opp til eksamen på godkjente testsentre/eksamenssteder. Prosedyre for dette er beskrevet i nettkursene.

AKSEPT AV VILKÅR

Ved å krysse av i boksen "Jeg godtar vilkårene og avmeldingsreglene" i påmeldingsskjemaet på vår nettside forutsettes det at disse vilkårene er lest og akseptert av kjøperen. For å registrere en påmelding hos oss må man ha fylt 18 år. Dersom kjøper er yngre enn 18 år må foresatte foreta påmeldingen.

BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Alle personopplysninger som oppgis ved påmelding lagres i firmaets databaser. Ved påmelding oppgis fødselsdato. Dette brukes til statistikk. Personopplysninger gis ikke videre til tredjepart. Ved påmelding/registrering til nettkurset godtar kjøper at selgers datasystem automatisk registrerer skjermoppløsning, type nettleser, operativsystem og IP-adresse. Informasjonen lagres sikkert i lag med øvrige personopplysninger og vil brukes i statistikk og ved problemløsning/teknisk support for kjøperen. Aktivitet i kurset lagres også automatisk. (Tid pålogget, antall pålogginger, resultater på oppgaver og lignende). Dette brukes til statistikk for å gjøre kurset stadig bedre. Kjøper har rett til å be om innsyn i de opplysningene som er registrert om Kjøperen.

KJØPERS RETTIGHETER VED FORSINKELSE

Dersom selger ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøper eller forhold på kjøpers side, kan kjøper i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og kreve erstatning fra selger.

KJØPERS RETTIGHETER VED MANGEL

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøper eller forhold på kjøpers side, kan kjøper i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og erstatning fra selger.

SELGERENS RETTIGHETER VED KJØPERENS MISLIGHOLD

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen, og dette ikke skyldes selger eller forhold på selgers side, kan selger i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt erstatning fra kjøper. Selgeren kan også etter omstendighetene kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og gebyr ved ikkeforskuddsbetalte varer.

GRUPPEPÅMELDINGER

Ved bedriftskurs/kurs for grupper, og gruppepåmeldinger til nettkurs er påmeldingen bindende fra det tidspunkt deltakerliste er sendt Sail On AS. Dette ansees som en bindende kontrakt iht avtalt kjøpesum i tilbudet. Bedriftens navn og logo kan benyttes av Sail On AS i markedsføring/som referanse.

KLASSEROMSKURS

Påmeldingen til Sail On AS er bindende fra det øyeblikket du melder deg på. Kursene har begrenset antall plasser og vi tar forbehold om at det er ledig plass, samt at kurset får tilstrekkelig antall deltakere til å startes opp. Vi tar også forbehold om endringer i kursbeskrivelsen, kursplanen, kurslokale og oppstartsdato. Videre tar vi forbehold for forhold som ikke er under vår kontroll (f. eks. værforhold, streik etc). Vi tar også forbehold for gebyrendring på eksamensavgifter som fastsettes av Sjøfartsdirektoratet.

AVMELDING KLASSEROMSKURS

Dersom du etter påmeldingen til klasseromskurs skulle bli forhindret fra å delta, må du snarest sende skriftlig melding (post eller e-mail) se adresser nederst. Ved avmelding inntil 14 dager før kursstart settes et avmeldingsgebyr på 10% av kursavgiften. - Ved avmelding senere enn 14 dager før kursstart settes et avmeldingsgebyr på 50% av kursavgiften. - Ved avmelding etter at kurset har startet, eller ved å ikke møte til påmeldt kurs, eller ved å avbryte kurset underveis betales full kursavgift. Kursavgift som er innbetalt for kurs som ikke kommer i gang refunderes i sin helhet.

ENDRING AV VILKÅR

Disse vilkårene er gyldig fra dato angitt nederst på denne siden. Vilkårene kan endres uten varsel. Gyldige vilkår er til enhver tid tilgjengelig på våre nettsider, www.sailon.no

BRUK AV INFORMASJONSKAPSLER

Sail On AS benytter som de fleste andre nettsteder informasjonskapsler (cookies). Informasjonskapsler er små informasjonsfiler som blir liggende igjen på datamaskinen din for at tjenesten vår skal virke best mulig for deg som bruker. Dette medfører ingen sikkerhetsrisiko for deg, men du kan når som helst avslå å samtykke i lagring av informasjonskapsler.

 

Sist revidert: 16.02.2023