Teoretisk prøve høyhastighetskurs

Nå følger den teoretiske prøven. Du kan også navigere deg tilbake for å lese kapitler på nytt før du starter kurset, hvis du ønsker det. Lykke til! Her følger noen regler:

  • Det er totalt 30 flervalgsoppgaver hvor bare et svar er riktig.
  • Du må gjennomføre testen innen 40 minutter.
  • Du må besvare minst 90% riktig. Det vil si at maksimalt antall feil er 3.
  • Du kan prøve så ofte som du trenger fram til du har bestått, uten ventetid.

Når kurset er gjennomført og bestått vil du få mer informasjon om fortsettelse til praktisk del.