Distanser i kartet

Bruk Kart A – Tjøme for å besvare følgende oppgaver.

Du trenger en passer, blyant, og viskelær.

Svar på spørsmålene under.