Distanse = Fart x Tid

Bruk Kart A – Tjøme for å besvare følgende oppgaver.

Du vil trenge en blyant, papir og et kalkulator.

Svar på oppgavene under.