Kapittel 5 – Sjømerker

Oversikt

I kapittel 5 ser vi på sjømerker og hva de betyr. Sjømerker er havets trafikkskilt, og vi må forholde oss til dem om vi skal navigere trygt i trange farvann.

Læringsmål

  1. Faste sjømerker
  2. IALA bøyesystem og Lateralmerker
  3. Kardinalmerker
  4. Andre sjømerker

Konklusjon

Dette er et viktig kapittel med stort sett bare Spesielt Viktige emner, derfor er siste delemne en repetisjon for å forsikre at du kan det viktigste.