Kapittel 4 – Sjøveisreglene

Oversikt

Havet er regulert med egne lover og regler for å unngå kollisjon, på samme måte som når vi kjører bil i trafikken. I dette kapittelet skal vi se på definisjoner og ansvar, og hvordan unngå sammenstøt, vikeplikt, lys på båt, og lydsignaler

Læringsmål

  1. Definisjoner og ansvar
  2. Hvordan å forhindre kollisjon
  3. Vikeplikt mellom motorbåter
  4. Vikeplikt mellom seilbåter
  5. Lanterner – lys på båt
  6. Lydsignaler

Konklusjon

På slutten av hver delemne er det en quiz for å teste din forståelse innenfor læringsmålene. Helt på slutten av kapittelet kan det være lurt å se igjennom noen delemner du kanskje synes var litt ekstra krevende. Her er det mye som er innenfor spesielt viktig emnet.