Kapittel 3 – Manøvrering, fortøyning, knuter og ankring

Oversikt

I denne delen skal vi se på manøvrering i havn, fortøyning, knuter og ankring. Målet er at du forstår hva som skal til for å håndtere en båt og fortøye den på en trygg og god måte.

Læringsmål

  1. Manøvrering og Fortøyning
  2. Tau og Knuter
  3. Ankring

Konklusjon

Det er en quiz etter hvert delemne slik at du kan teste deg selv mot pensumet. Selv om dette er et veldig praktisk emne, som krever mye øvelse og erfaring, er det fortsatt viktig at du forstår hva som skal til. Ta gjerne frem et tau og begynn og lær deg knutene.