HHK – Fremdriftssystemer: typer, egenskaper og begrensninger

Fremdriftssystemer

De fleste fartøy vi kommer bort i på sjøen har en av disse fremdriftssystemer: utenbordsmotor/påhengsmotor og innenbordsmotor med drev, strak aksling eller vannjet. Vi ser også oftere el/hybridløsninger, men enn så lenge ikke i kombinasjon med høy fart.

Vi skal se på en del fordeler rundt disse systemer. Også her gjelder valg av fremdriftssystem av fra fartøyets bruksområde, preferanser og spesifikke krav.

 • En påhengsmotor tar mindre plass i/på selve fartøyet i forhold til en innenbordsmotor
 • Det er enklere å skru på en påhengsmotor
 • Påhengsmotorer gir bedre manøvrerbarhet spesielt ved lav hastighet
 • Påhengsmotorer er billigere i anskaffelse og vanligvis også i vedlikehold
 • En innenbordsmotor er vanligvis mer kraftigere og har høyere dreiemoment
 • Det gjør dem bedre egnet for større fartøy
 • Vanligvis er innenbordsmotorer bedre isolert og går stillere enn påhengsmotorer
 • Fordi innenbordsmotorer er montert inne i båten kan det gi bedre vektbalanse og stabilitet
 • Vannjet gir fartøyet ekstrem god manøvrerbarhet.
 • Man kan montere motorer lenger fram i båten og fordele vekten bedre uten at det går på bekostning av manøvrerbarhet.
 • Det er tryggere for mennesker og dyr da det ikke er en eksponert propeller, eller noe som henger lavere enn skroget.
 • Ved riktig dimensjonering kan vannjet gi veldig god akselerasjon og høy hastighet.

Fremdriftssystemer til høy hastighet

For å oppnå ekstreme hastigheter er det flere systemer som er utviklet for nettopp det formålet. Her igjen er det ofte man må velge enten det ene eller det andre. God akselerasjon eller høy hastighet. Mange prøver å finne den perfekte kombinasjonen.

Surface-drive et et system som kan løftes og senkes etter ønsket. Målet er å ha så lite som mulig ned i vannet. Med dette systemet kan man oppnå at kun delen av propeller som er under senteret på propeller er ned i vannet.

Så finnes det også racing drive og racing outboard med samme målet om å ha så lite som mulig motstand gjennom vannet. På disse systemer er det ofte montert en cleaver propeller. Mer om denne i neste delen av kurset.

Kompromisser

Når man velger fremdriftssystem med formålet om å oppnå høyest mulig hastighet må man ta høyde for det man velger bort. Med det kommer også begrensninger fram igjen.

Når man velger fart må du ta høyde for at du velger (delvis) bort følgende egenskaper:

 • Stabilitet og sjødyktighet
 • Sikkerhet og kontroll
 • Drivstoff-forbruk og effektivitet
 • Komfort og passasjeropplevelse

I tillegg er det igjen viktig å huske på at alt som er om bord i fartøyet må være beregnet til å kunne tåle høy fart. Tenk på kjøling, styring, betjening etc.