HHK – Sammenheng fartsfenomen, skrog og unngåelse

Kriteria – sammenheng mellom fartøy og fenomen

Alle disse nevnte fartsfenomen har en ting i felles. Det gjelder planende fartøy. Skroget, og skrogdesign har dermed veldig mye å si med hvor fort og under hvilken omstendigheter disse fenomen oppstår. Selv om 2 båter har nøyaktig samme skrog, så kan vektfordelingen være helt annerledes. Tenk på innhold i tanker, andre motorer, mer/mindre bagasje, vann i skroget og så videre. Det kan også være at skroget er helt likt utenifra, men er bygd hos en annen fabrikant på en annen måte, og er på grunn av det tyngre, eller lettere.

Det er viktig å være klar over dette, at du lærer alle båter å kjenne før du søker etter grensene i høy hastighet.

Vekt vs. kraft forholdene har også veldig mye å si hvor fort slike fenomen kan oppstå. Har du et fartøy med et godt kraftoverskudd er du mer utsatt for at de oppstår farlige fenomen. Derfor er det alltid viktig å huske på å kjøre etter forholdene. Med forholdene nevner vi igjen både ytre som omgivelsene, men ikke minst indre. Dine egenskaper og erfaring til å håndtere fartøyet på en slik måte at det alltid er 100% trygt, med akseptabelt risiko.

Unngå fenomener

Får å unngå disse fartsfenomen kan man foreta noen handlinger unngå dem, for det må være målet, og for å redusere dem hvis det oppstår.

Ved alle disse fenomen er det vektplassering og trimbruk som er avgjørende i veldig stor grad. Med vektplassering mener vi også vektforandring når du bruker gass-spaken. Mer om det litt senere i kurset.

Ved tverring bør du være i forkant av situasjonen. Allikevel er det slik at når man først merker at det er i ferd med å skje kan det hjelpe å ikke dra av gassen, og ratte til motsatt side av retningen fartøyet ønsker å ta. Hvis du er heldig klarer du å hente fenomenet inn igjen. Vi anbefaler på det sterkeste å ikke prøve å finne grensene her.

Ved chinewalk er det gjerne noe som man merker at det bygger seg opp over en liten periode. Det enkleste er å dra av gassen og finne ut om det er noe du kan gjøre med vektfordelingen i fartøyet. Hvis det er mulig å senke tyngdepunktet er det et godt sted å starte. Har man gjort alt i forhold til det, men det oppstår plutselig under fart er det i noen tilfeller mulig å korrigere med rattbruk. Men, bruker du rattet feil kan du også øke effekten av fenomenet. Bruk av trimflaps vil også være en mulighet til å korrigere chinewalk.

Ved nosedive er det spesielt gass og trimbruk som påvirker hvordan du møter bølger, og kunnskap om hva du kan forvente av de kommende bølger. I visse området er det kjent at det er høyere og/eller krappere bølger enn gjennomsnittet. Slik kunnskap vil kunne hjelpe deg med å ta de riktige valg, og møte dem på riktig måte.

Ved porpoising er det enkelt å unngå eller motvirke fenomenet med riktig trimbruk. Hvis man ikke klarer å unngå det når man ønsker det er det lurt å sjekke hvordan motor-installasjonen er utført i henhold til produsentens instruksjoner. Det er også mulig å bruke trimflaps til å motvirke dette, men det skal i utgangspunkt ikke være nødvendig.