HHK – Tverring, Chinewalk, Nosedive og Porpoising

Farlige fartsfenomen

Nå skal vi gå gjennom 4 farlige fartsfenomen som kan oppstå i forbindelse med høy fart. Dette er ekstra viktig å forstå. Når man kan identifisere slike fenomen tidlig underveis, og lærer å kjenne grensene på ditt fartøy vil du bli en bedre fører.

Tverring

Tverring oppstår når man har feil vektfordeling på et tidspunkt hvor fartøyet enten ønsket eller uønsket endrer retning. 8 av 10 tverringer er førerfeil som vil si at føreren kunne unngått situasjonen ved å gjøre noe i forkant av en slik hendelse. Med feil vektfordeling mener vi for eksempel feil trimbruk. Når baugen ikke løftes over vannet i høy fart vil den fungere som et ror. Når føreren da foretar en kursendring vil baugen motvirke det og du mister kontroll. Baugen skjærer gjennom vannet til en side, bremser fartøyet og hekken forsetter framover. Resultatet er at fartøyet i et blunk endrer retning på cirka 90 grader eller mer. Dette kan også skje fordi man treffer en bølge i høy fart som gjør at baugen senkes litt, eller at bølgen er såpass høy og man treffer den i en feil vinkel.

I denne videoen ser man en tverring som skjedde på Lake of the Ozarks i Missouri i USA. Hendelsen fant sted under et Pokerrun, hvor mange fartøy avlegger forskjellige etapper i høy hastighet. Det er utrolig flaks at alle overlevde denne hendelsen som kunne vært mye mer alvorlig. Grunnen til at dette skjedde var at fartøyet traff bølger som var laget av et annet fartøy. Gass-bruken til båtføreren og vektfordelingsendring som skjedde da fartøyet traff bølger resulterte i at baugen tok tak og tverringen var et faktum.

Tenk litt gjennom hvilken feil du ser på denne videoen, vi kommer tilbake på det.

Chinewalk

Chinewalk er et fenomen som kan oppstå når nesten hele skroget er ut av vannet. Skroget begynner å vingle fra side til side, fra chine til chine. Dette oppstår kun når man kjører framover uten å svinge. Årsaker kan være at man har et høyt tyngdepunkt, samtidig at vindretningen har mye å si. Det oppstår som oftest i situasjoner hvor man ikke har medvind. Vind fra alle andre retninger kan påvirke dette ytterlig. I de alvorligste situasjoner kan det resultere i at fartøyet krenger så mye at den kommer i en ukontrollerbar tilstand og blir til et prosjektil.

Nosedive

Nosedive, som også kalles “stuffing”, er et fenomen hvor baugen av fartøyet stuper ned i en bølge. Resultatet er at et fartøy som ikke er konstruert for det fyller seg opp med vann i et blunk. Samtidig bremser det helt opp. Det kan skje både i høy og lav fart. Ved lav fart kan årsaken være plasseringen av fartøyet på bølgen når man kjører i samme retning som bølgene. Bølgen som kommer bakfra løfter fartøyet ved hekken på en slik måte at vinkelen i forhold til neste bølge blir feil. Baugen stuper da ned i neste bølgen, som fyller fartøyet med vann.

Ved høy fart flyr man gjerne over bølgetopper. Bølgehøyden som er meldt er alltid en gjennomsnitts-høyde Når du da treffer en bølge som er en del høyere enn de fleste kan det være årsaken til at fartøyet endrer vinklingen i forhold til neste bølge og du stuper ned i en av de følgende bølger.

Videoen under her viser hva som menes med nosedive, men er ikke representerende for hva man kan forvente i Norge. Haulover inlet er områder hvor sjøen møter en liten passasje i tillegg til en gradvis endring av bunnforhold som utgjør ekstra høye og krappe bølger.

Porpoising

Porpoising er et fenomen hvor baugen til fartøyet hopper eller dukker opp og ned i vannet. I Norge kalles det også for galoppering. Årsaken til dette er feil trimbruk og/eller vektfordeling. Vanligvis skjer dette kun på fartøy med en påhengsmotor. Feilen ligger da også som oftest i feil bruk ved trim av motoren.

Det er ikke mange videoer som viser dette i en situasjon hvor det ikke er ønsket, muligens fordi det er enkelt å unngå. Herved en video av en som ønsker å få til en “wheelie” med vilje. Ikke samme fenomen, men legg merke til trimbruk for å få baugen opp.