HHK – Vedlikehold

Når man kjører båt i hastighet er det viktig at alt er på stell. Vi snakker gjerne om mange hestekrefter. Disse kreftene har sin påvirkning på utstyret som blir flyttet av dette. Det er snakk om mye vekt som skal forflytte seg, og belastningen på både skrog og andre viktige komponenter kan være ekstremt til tider. Det er derfor ekstra viktig at vedlikehold utføres av personer som kan med dette. Vi opplever dessverre mye forskjell i kunnskap på båtverksteder rundt omkring. Er du sikker på at den som utfører vedlikehold på din båt har erfaringen og kunnskapen på plass?

Det kan være til hjelp for et båtverksted hvis du kommer med egne tilpassede krav i tillegg til det man kaller “produsentens anbefalinger”. Produsentens anbefalinger gjelder gjerne for et produkt, for eksempel motoren. Disse anbefalinger tar som oftest ikke høyde for i hvilken grad produktet brukes i sammenheng med fartøy og bruksområdet. Det er her erfaring kommer inn i bilde. Skifter du ofte fra verksted til verksted vil til slutt mange kunne litt, men få kan mye.

Spesielt viktige komponenter er deler og utstyr som er avgjørende for fartøyets manøvreringsevne. Vi tar for oss hvert komponent fra lysbildet og nevner det viktigste som man må følge med på.

Styringen er så klart avgjørende for å kunne manøvrere båten i retningen man ønsker, når man er opp i fart. Her må det sjekkes regelmessig om det er lekkasje eller luft på systemet. I utgangspunkt bør dette være et helt lukket system. Hvis du oppdager at oppførselen endrer seg, og rattet ikke reagerer som før, bør du finne ut hvorfor. Nå snakker vi utelukkede om hydraulisk styring. Installasjon med kabler og andre innretninger bør ikke brukes til høy hastighet.

Motorfester er punktene hvor all framover trykkende kraft fra propellere blir overført til skroget. Det er derfor viktig at disse får en regelmessig sjekk om det er rift eller brudd i gummien og bolter må etter strammes med moment. Det er også mulig å følge med på ristingen på motor på tomgang. Motoren bør stå rolig og fint på festene.

Propellen er delen som sørger for at så mye som mulig kraft fra motoren endrer seg til framover trykkende kraft. Vi bruker et helt kapitel i dette kurset til å beskrive den i detalj. Vedlikehold bør bestå av regelmessige visuelle sjekk for skader.

Utkikk er innretningen som gjør det mulig for føreren å se framover i fart. Denne innretningen kan være et vindskjerm, men også styrehus, overbygg eller kalesje. Spesielt vindskjermer står under enorm belastning når vi er i høy fart, noen ganger på grunn av fleksible materialer som plexiglass. Vedlikehold bør bestå av å sjekke og etter stramme skruer, vindusviskere, lekkasjer, sprekker og låsmekanismer når det er mulig å åpne en del av det.

Skroget får mye belastning spesielt i røffe sjøforhold. Ved slag mot bølger eller landinger etter et hopp må skroget tåle mye. Mange produksjonsbåter er ikke beregnet for det. Vi opplever ofte at det er viktig å kontrollere, forsterke og vedlikeholde forsterkninger. Spesielt når det er et fartøy som i utgangspunkt er tenkt til røffe forhold. Man bør se etter sprekk i gelcoat på kritiske steder som akterspeilet og gulvflater.

Stoler er det viktigste for båtføreren. Uten en god stol vil det være umulig for en fører å holde fokuset på det den skal. Er stolen dårlig vil føreren blir minnet på det ved hver hump på veien. Disse er som ofte utstyrt med dempere som blir mykere over tid. Noen ganger kan de justeres og noen gangen må de skiftes ut.

Drevet er en veldig fin innretning med tanke på manøvrering. Allikevel er det veldig mye teknikk som henger på utsiden av skroget, i sjøvann. Det er derfor veldig viktig å følge nøye med på dette når du ofte kjører mot maksgrensen. En gang i året ut av vannet holder ikke. Her bør man regelmessig sjekke olje, slangeklemmer og jordledninger for å være sikker på at alt er som det skal.

Gass- og girmekanikk er avgjørende for føreren for å kunne fortelle maskinene hva som er forventet. Det er viktig å være klar over hvordan det funker i din båt. Er det mekaniske vaiere fra A til Å eller er det elektronisk styrt, delvis eller helt? Vedlikehold bør bestå av å følge med om noe endrer seg, gjerne reaksjonstid fra når du endrer gir til tidspunktet giret faktisk slår inn, eller endring av motstand i spaken.

Skuer har en tendens til å løsne på grunn av høyfrekvente vibrasjoner. Et fartøy vil alltid vibrere en god del når det er opp i høy fart. Selv om man kanskje ikke legger merke til det. Det er derfor viktig å følge med på, og etter stramme bolter som du etter hvert vet om vil løsne. Det kan for eksempel være skruer til en targabøyle eller stoler.

Det er viktig å forstå at konsekvenser av vedlikehold kan være store. Preventiv vedlikehold betyr at man følger med på utstyret i den grad at du oppdager feil og endring av kritisk utstyr, før det går galt eller blir ødelagt. Så kan du spørre deg selv om du klarer å leve med konsekvensene hvis du hadde tatt for lett på det, og konsekvensene hadde vært veldig alvorlig.