HHK – Ulykker: konsekvenser og varsling

Det er mye som skjer og skal skje når det først går galt. Vi skal nå bruke noe som vi har snakket om tidligere i kurset, nemlig mental stimulering.

Mental stimulering er den beste måten å øve på for å bli bedre egnet til å handle raskt. Når vi kjører scenarioer i tankene, gjør risikovurderinger, ser på mulige konsekvenser og lærer fra tidligere hendelser, blir vi bedre rustet til å håndtere kritiske situasjoner. Samtidig blir man ved å forestille seg flere mulige scenarioer flinkere til å løse nye problemer som skulle dukke opp.

Fra leksjon 1.3 – Menneskelige faktorer

Vi tar for oss at en båt har havnet opp ned. Tenk gjennom hva som skjer for de som er i fartøyet….

Rekkefølgen kan være som følgende:

 • Det blir mørkt
 • Det blir kaldt og våt
 • Vesten blåser seg opp
 • Du blir desorientert
 • Drivstofflekkasje kan oppstå
 • Båten synker til slutt

Hvilken av disse punkt tenkte du ikke på i sted? Det er fordelen av mental stimulering. Har du noen gang tenkt gjennom hvordan båten din ser ut opp ned? Blir det like enkelt å komme deg ut når den ligger opp ned, og hvor er beste stedet å gjøre det? Klarer du det med et oppblåst vest eller må den av? Mye man kan forberede seg på mentalt.

Når vi er vitne til, eller en del av en ulykke er å varsle nødetatene det første vi må gjøre. Du kan varsle på følgende måter:

De vil spørre deg om følgende opplysninger:

 • Hvor er du?
 • Hva har skjedd?
 • Hvor mange personer er involvert?
 • Hva er hastigheten det skjedde i?

Det nytter ikke å komme med svar som “Vi er ute ved holmen!”. Det er faktisk over 1000 steder i Norge med navnet Holmen. Det eneste som vil fungere ut på vannet er GPS-koordinater. Du må vite hvor du finner det. Du kan bruke kartplotteren, din mobil eller VHF i fartøyet ditt. Appen 113 tillater nødetatene til å se hvor du er når du ringer dem gjennom appen. Det frigjør mental kapasitet og fungerer utmerket!

Det gjør ikke noe om du ikke klarer å svare på noen av de andre spørsmål med en gang, du bør klare å finne ut hvor du er med GPS-koordinater.

Høyenergiskade

Høyenergiskade er en betegnelse på skader som oppstår når kroppen brått bremses ned fra høye hastigheter eller treffes av gjenstander med høy hastighet. Slike skader kan for eksempel skyldes fall, kollisjoner eller påkjørsel.

Det er viktig for nødetatene å vite om det er snakk om høyenergiskade. I biler har du all slags sikkerhetssystemer til å motvirke effekten av slike skader, som belter/seler, airbags, ABS og kompresjonssoner. Slike systemer finnes vanligvis ikke i et fartøy, og vi må derfor alltid gå ut fra det verste.

Ulykken på Lake of the Ozarks

For å gjøre deg litt mer bevisst på interne skader har vi etter en del etterforskning funnet ut av skadene til de personer som var om bord i båten som tverret på Lake of the Ozarks. Dette er oppsummeringen:

 • 5 av 7 havnet på sykehuset – 2 personer avslo helsehjelp på stedet (Mor og datter i bikini – antageligvis på grunn av helseforsikring-systemet i USA)
 • 1 kvinne: 4 knekte ribbein, punktert lunge og brudd i foten
 • 1 mann (føreren): Brudd rundt øye, brudd i ryggen
 • 1 mann: Flere brydd i pelvis (beinet hvor lårbeinet er festet i øverst)
 • 1 mann: Brudd ved hofte, brudd i håndleddet og brudd i ryggen
 • 1 mann: Hodesår og 2 forstuede ribbein.

Det så kanskje ikke sånn ut når du ser på reaksjonen til flere av dem i båten, men det er nok på grunn av adrenalin-nivået i kroppen. Etter hvert legger flere seg ned og reagerer dårlig på tiltale.

Vi fortsetter med førstehjelp i neste leksjon.