HHK – Tekniske begrep forklart

Det er viktig å gjøre forskjell mellom trim og tilt. Spesielt ved en påhengsmotor er det stor forskjell mellom trim og tilt. Trim er området hvor justering går sakte og brukes når man kjører. Tilt er området hvor det går hurtig og er tenkt til å tilte motoren ut av vannet.

Powerlift er en spesiell installasjon som er montert mellom akterspeilet og motoren. Den tillater å heve og senke motoren vertikalt under kjøringen. Dette er noe som tenkt til å bruke for de som kjører med en racing propeller. Under akselerasjon senker man motoren så langt som mulig ned. Da har propellen stor nok effekt til å få fartøyet opp i plan. Når du er i plan kan du heve motoren slik at det er så lite som mulig ned i vannet. Dette er noe som fint kan brukes i kombinasjon med en cleaver propeller.

Trimflaps fungerer som en justerbar forlengelse av skroget. Det gjør at du kan finjustere på retning og krengning av fartøyet og betjenes med knapper ved førerposisjon. En nyere løsning for akkurat det samme er interceptorer. Det har samme formål men fungerer ved at du senker en plate ned i vannet i samme vinkel som akterspeilet. Det tar mindre plass og kan enkelt utvides med flere enheter ved behov. Noen av disse systemer, både flaps og interceptor, er utviklet til å være selv justerende etter en gyro-stabilisator.

En tiltpinne er noe som gjerne er montert på påhengsmotoren uten powertrim. Denne kan justeres etter behov, men kun når motoren står i fri. Her må man feile og prøve litt for å finne en god allsidig innstilling. Det endrer seg fort når man endrer vekten i fartøyet.

En trimtank fungerer som ballast og er noe som brukes spesielt i racing-verden hvor båter er såpass lette at man må finne ytterlige løsninger for å stabilisere og trimme fartøyet. Disse fylles eller tømmes fort for vann etter behov. Det er en teknikk som ofte blir brukt ved stor skipsfart og ubåter.

Vi har nevnt vektfordeling og vektforandring et par ganger nå. Vi nevner igjen at det er viktig å være klar over at dette også skjer når du betjener gass-spaken. Tyngdepunktet er et løst punkt som flytter seg etter hvordan du betjener gassen. Vi fortsetter med dette i neste leksjon.