HHK – Stabilitet ved last og passasjerer

Plassering av passasjerer

Når kroppen er med oss i kjøreretning er det mye bedre forberedt for å ta imot støt. Når man er opptatt med andre ting enn å fokusere på bevegelser som kommer er det et oppskrift for varige men, som brudd eller prolaps i ryggen. Det er også langt flere og heftigere bevegelser framme i et fartøy enn bak. Det er veldig viktig at passasjerer du har med deg er klar over dette. Passasjerer må:

 • Sitte eller stå på egnet sted i kjøreretningen.
 • Se ut av båten mot det som kommer. Slik kan kroppen forberede seg på slag og støt.
 • Stå oppreist og ta imot bevegelse med beiner som støtdemper, når det hoppes og sprettes.
 • Følge med på hverandre og si ifra om noen ikke har det bra.
 • Avtale håndsignaler om hvordan man stopper fartøyet.
 • Bli sittende, ikke flytte på seg i fart.

I videoen kan du legge merke til hvor ubehagelig dette ser ut for de som sitter framme i båten. Selv om de var klar over hva som kommer, er ikke kroppen klar for det samme. Du trenger bare å se de første 40 sekunder av videoen. Haulover inlet kalles for steder hvor kanaler og elver i USA, ofte i Florida, møter havet. Her oppstår det ofte store bølger på grunn av motstridende strømninger og endring av bunnforhold.

Som fører må du instruere passasjerene hvordan de skal oppføre seg. Du må også tenke på vektfordeling i båten.

Plassering av last

For å utnytte båtens egenskaper på best mulig måte, og for å unngå å sette seg utfor farlige fartsfenomen må du vite hvor fartøyets tyngdepunkt befinner seg, og hvordan det påvirkes. Den bør være så sentrert som mulig i bredden og cirka 1/3 framover fra hekken i båtens lengderetning. En endring av dette vil kunne resultere i at farlige fartsfenomen, som porpoising eller tverring oppstår tidligere. Dette blir påvirket av:

 • Hvilket type skrog du har
 • Vektfordeling i båten
 • Innhold i tanker; både drivstoff og vanntank for eksempel
 • Om det er vann i kjølen i fartøyet
 • Hvordan du bruker trimflaps/interceptorer
 • Hvordan du bruker trim og tilt

Vi går nøye gjennom noen av disse begrep litt seinere.