HHK – Situasjonsbevissthet, oppmerksomhet og beslutningstaking

Situasjonsbevissthet

Det er alltid mye som skjer når du kjører i høy hastighet. Selv om man kan ha full kontroll i et moment, neste moment kan være helt annerledes. Måten vi interpreterer situasjonen på går gjennom 3 nivåer:

 • Nivå 1: Oppfattelse av elementer i omgivelsene
 • Nivå 2: Forståelse av hva elementer innebærer
 • Nivå 3: Forutse framtidig status for elementene

Når du kjører båt i høy hastighet følger du med på mange forskjellige ting. Både det som skjer utenfor, og det som skjer inne i båten. På utsiden følger du med på hvor du kjører og tar høyde for alt som skjer på og langs veien du kjører. På innsiden følger du med på kartplotter, instrumenter, passasjerer osv.

Et par eksempler av oppfattelse kan være:

 • Hva er motortemperatur?
 • Hva blir neste kursendring?
 • Hva er min hastighet?
 • Er det direkte fare for kryssende trafikk?

Så kommer forståelsen

 • Er motortemperatur der jeg forventet det?
 • Er min hastighet riktig i forhold til kursendring som kommer?
 • Må jeg gjøre endringer i forhold til kryssende trafikk?
 • Hvordan har mine passasjerer det?

Så kommer det å forutse framtidig status:

 • Har temperaturen endret seg siden sist gang jeg sjekket?
 • Er min hastighet riktig for den kommende kursendring?
 • Når jeg skal foreta kursendring, hva er statusen på kryssende trafikk?
 • Bør jeg instruere mine passasjerer nå?

Oppmerksomhet

Som mennesker har vi begrenset mental kapasitet, som gjør at vi ikke kan fokusere på mer enn 1 ting om gangen. Selv om noen kan påstå å være veldig flink til det, er vi ikke det. Spesielt ved høye hastigheter er dette tilfelle. Vår mentale arbeidskapasitet kan deles opp i 2 deler:

 • Romlig-visuell del
 • Verbal del

Du har sikkert merket at noen ikke kan fortsette en samtale når den skal parkere en bil på en trang plass? Erfarne og trygge sjåfører har mindre problemer med det. Det er fordi disse 2 deler kan fungere relativt uavhengig av hverandre, men krevende handlinger kan ta bort arbeidskapasitet fra den verbale delen, og andre veien.

Oppmerksomhet gjelder om å bevisst handle for å gjøre en oppgave, eller kommunisere. Du kan forbedre oppmerksomheten ved å være forberedt. Hvis du vet hvor du skal se etter langs veien, som landemerker, staker og så videre, blir det lettere å holde oppmerksomheten på det. MEN, samtidig blir du mindre oppmerksom på det du ikke forventer!

Det er mange ting som påvirker evnen til å beholde oppmerksomheten:

 • Arbeidsbelastning
 • Erfaring
 • Trøtthet
 • Støynivå
 • Risting
 • Temperatur
 • Alkohol etc.

Beslutningstaking

En beslutningstaker velger et standpunkt eller handlingsplan blant flere alternativer. Beslutningsprosessen innebærer:

 • Forståelse at det skal tas en avgjørelse
 • Innsamling av informasjon
 • Analysering av informasjon
 • Analyse av konsekvenser
 • Selve beslutningen

Dette skal i noen tilfeller skje i veldig kort tid. Det medfører at man ikke har tid til å samle inn og analysere all informasjon man har, samt analysere konsekvenser av det.

Derfor har vi mennesker mulighet til å ta beslutninger på 2 måter, med magen eller med hodet. Med magen skjer dette raskt, intuitivt og emosjonell. Med hodet skjer det langsommere, med mer bevisst og logisk tenkning. I mange tilfeller velger vi allikevel å bli påvirket av antagelser, eller forutinntatthet.

Det er derfor vi kan ta følgende setning med i alt vi gjør framover: Antagelser er grunnmuren til alle feil.

Mental stimulering er den beste måten å øve på for å bli bedre egnet til å handle raskt. Når vi kjører scenarioer i tankene, gjør risikovurderinger, ser på mulige konsekvenser og lærer fra tidligere hendelser, blir vi bedre rustet til å håndtere kritiske situasjoner. Samtidig blir man ved å forestille seg flere mulige scenarioer flinkere til å løse nye problemer som skulle dukke opp.

Oppsummering

Det er ingen tvil om at forståelse av det du lærte her vil hjelpe deg til å bli en bedre båtfører. Hvis du tilpasser din kjørestil etter dette, hvor du husker på at kombinasjonen av risikovurdering, situasjonsbevissthet, oppmerksomhet og beslutningstaking er grunnleggende for en sikker seilas, blir det tryggere for deg og alle andre på sjøen.