HHK – Risikovurdering og planlegging

Hva er risiko?

En risiko beregnes gjennom å vurdere hvor sannsynlig noe er i forhold til hva konsekvensen kan være. Er noe lite sannsynlig, og konsekvensen av hvis det skjer er ubetydelig vil det si at risikoen er lav. Er det stor sannsynlighet for at noe skjer og konsekvensen av det er svært alvorlig, da er risikoen høy.

Når man har tatt en slik vurdering må man sette grenser for hva som er akseptabelt risiko, hva som er risiko som trenger en vurdering av tiltak for å minske risikoen, og hva som er uakseptabelt risiko. Uakseptabelt risiko resulterer i at tiltak må gjennomføres før man byr seg ut på det man har tenkt å gjennomføre.

Vi tar for oss et eksempel, vi benevner risikoen om velt av en båt:

Her ser du at vi betegner risikoen som mindre sannsynlig (2), og at konsekvensen kan være svært alvorlig (5). Resultatet er at dette er en risiko som kommer på 10 (2*5). I øverste slide ser du hvordan vi har kommet fram til denne summen. Der ser du også at grensen på uakseptabel risiko er alt som resulterer i en sum på 10 eller mer.

Dette betyr at vi må sette i verk tiltak før vi gjennomfører båtturen. Et passende tiltak kan være en gjennomgang og kartlegging av vektfordeling i båten. Kan noe flyttes lenger ned og bak i båten? Er det noe som kan gjøres for å unngå farlige fartsfenomen? Ja, ta høyhastighetsbeviset! Du er godt på vei.

Kort fortalt kan risikovurdering oppsummeres med følgende 5 skritt:

  • Identifisering av risiko
  • Skaffe oversikt over mulige løsninger/tiltak
  • Implementering av løsninger/tiltak
  • Kontroller og gjør endringer ved behov
  • Iverksett

Mental planlegging

Det å tenke gjennom hva du skal gjøre er viktig for å sette grenser for deg selv. Med å visualisere kan du forberede deg mentalt på hva du forventer å se, hvor du vil se det og når du vil se det. Det vil senke terskelen for å være klar til å gjøre endringer når det trenges.

Hvordan blir været, hvor kan jeg fylle, hvor kan jeg komme til hvis været endrer seg fortere enn forventet? Alle slike ting bør være klar i forkant. Det minsker arbeidskapasiteten du trenger i beslutnings øyeblikket. Mer om det seinere.

Det er også viktig å fortelle andre, gjerne dine nærmeste, hvor du skal og hvor lang tid du forventer å bruke på turen. På lengre turer kan du avtale at du sjekker inn på avtalte tidspunkt eller steder. Da vil en potensiell redningsaksjon være mye mer riktig konsentrert på aktuell informasjon.

Fartsbegrensninger

Det er ditt ansvar som fører å sette deg inn i regelverket rundt fartsgrenser. Politiet godtar ikke unnskyldningen om dårlig merking langs sjøveien. Den enkleste måten å gjøre det på er å laste ned appen Båtfart fra kystverket. Denne holdes oppdatert av kommuner, som er ansvarlig for dette. Her kan du gå inn å zoome deg fram til det aktuelle området. Appen kan også sende varsling når du kjører for fort! Husk å velge riktig i innstillinger mellom fritid og næring. Det gjelder forskjellige fartsgrenser for disse to grupper.

Sjekklister

Det å ha fysiske sjekklister tilgjengelig kan være til stor hjelp for sikkerheten. Bare å gå fort over en slik liste vil minne deg på noe som kanskje ikke er så lett å huske på. En sjekkliste kan være for eksempel til:

  • Vedlikehold av drivlinje
  • Høyhastighetseilas
  • Sikkerhetsutstyr
  • Teknisk tilstand fartøy
  • Risikovurderinger

Sjekklister kan også være mentalt. Et punkt du kan huske på er for eksempel om du har husket å gjennomføre de fysiske sjekklister.