HHK – Propeller: begrep og forklaring

Begrep

I denne leksjonen går vi gjennom alle aspekter av en propeller. Det er mange forskjellige begrep som ofte kommer opp når vi snakker om propellere. Det å kunne propell kan nesten sees på som et eget yrke. Det er ofte derfor at de som er flink med dette har et spesielt rykte rundt det.

Vi begynner med stigning, som er det samme som pitch. Stigning beskriver hvor langt en propeller går gjennom vannet i løpet av 1 hel omdreining og dette måles i tommer.

Så kommer slip. Det er forskjellen mellom den teoretiske stigning og den realistiske avstand en propell flytter på seg i løpet av en hel omdreining. Det er faktorer som saltvann eller ferskvann som påvirker dette. Også kalt motstandsfriksjon. Saltvann er raskere enn ferskvann. Vanligvis vil slip ligge rundt en 20% tap.

Diameter er det største mål fra enda av bladet til ende av bladet på nøyaktig motsatt side og måles i tommer.

Rake beskriver helling av bladet enten for- eller bakover og måles i grader. Effekten av negativ rake er at baugen heves desto mer rake propellen har.

Cup er bøyning av bladet mot enden, og dermed trykksiden på en propeller.

Planingshull er hull i propellsenteret ved hvert blad. Dette gir en bedre akselerasjon og mindre slip, når man først har kommet på plan.

Cleaver propeller er en høyhastighetspropeller. Målet med en slik propeller er å ha så lite som mulig ned i vannet, optimalt sett bare et blad om gangen.

Duoprop er en løsning hvor det er montert 2 propellere på samme drivverk som dreier i motsatt retning av hverandre. Fordelen er optimalisert drivstofføkonomi og fin balansering. Det unngår også effekten som oppstår ved single propellere som trykker fartøyet i en sideretning.