HHK – Begrensinger av navigasjonsutstyr

Kartplotter

En kartplotter er et fantastisk verktøy, men har sine begrensninger. Spesielt i høy hastighet er økes disse begrensninger ytterlige.

Oppdateringshastighet er noe som beskriver hvor fort kartplotteren klarer å registrere endringer av kurs og hastighet. Dette kan brukes til å lage spor som viser dine historiske ruter. Det er viktig å forstå at kartplotteren ikke registrerer alle GPS lokasjoner du har kjørt over, men kun etter en intervall som er justerbar i innstillinger.

Resultat av det er at sporene som viser hvor du har vært ikke nødvendigvis er 100% riktig. Se her, den røde linje vil du ikke se på kartplotteren, selv om det er ruten du faktisk har kjørt.

Allikevel er løsningen ikke bare å korte inn intervall, for da vil det bruke for mye arbeidskapasitet til kartplotteren som igjen går på bekostning av hvor raskt kartvisningen endrer seg.

Også under fart er denne oppdateringshastighet viktig å huske på. Vi anbefaler at du ser på det slik at kartplotteren alltid viser hvor du har vært noen sekunder tidligere. Regn med at du er et lite stykke forut visningen.

Radar

Også radaren har en viss forsinkelse, og dette er på grunn av at den roterer. Oppdateringen skjer da 1 gang per rotering. Det er mye forskjell i roteringshastighet, som igjen påvirker hvor nøyaktig den registrerer objekter. Hvis vi tar utgangspunkt i at gjennomsnittet er 20 runder per minutt da vil oppdateringshastigheten være hvert 3. sekund. Etter litt research fant vi radarer som roterer alt fra 12 til 30 omdreininger per minutt, så det er innenfor.

Når du kjører 50 knop avlegger du en distanse på 75 meter i løpet av 3 sekunder.

I tillegg utsetter du utstyret for en ekstrem belastning når du treffer bølger i den hastigheten. Du kan derfor ikke stole på at den fortsetter å fungere like bra over en lang periode.

Spesielt på radar er det mange innstillinger som man kan justere på. Det er viktig å justere riktig etter forholdene. De 3 viktigste innstillinger er:

Gain-innstillingen kontrollerer følsomhet for svake ekkoer. Ved å øke gain kan du oppdage svakere mål, men samtidig kan det også forsterke bakgrunnsstøy og forårsake mer “støy” på skjermen. Som regnbyger for eksempel.

Range-innstillingen justerer avstanden som radaren skal overvåke. Med dette kan du zoome inn eller ut for å fokusere på spesifikke avstander.

Interference-innstillingen håndterer støy og forstyrrelser som kan påvirke radarbildet. Radarer kan være utsatt for forskjellige typer interferens, for eksempel elektrisk støy eller interferens fra andre radarer i nærheten. Ved å justere dette kan du filtrere ut uønskede signaler og forbedre kvaliteten på radarbildet.

Hjelpemidler

Som du også får melding om når du starter en kartplotter er både kartplotter og radaren tenkt til å være hjelpemidler. I tillegg til begrensninger med disse trenger kartet også regelmessige oppdateringer på grunn av endringer som gjennomføres hele året. Kartet er ferskvare som bør oppdateres minst 1 gang i løpet av året.

Det er lurt å bruke dobbel kartvisning hvor du bruker forskjellige zoom-nivå for å forsikre deg ytterlige at det er trygt

Head-up vs. North-up

Spesielt når man kjører i høy hastighet må du gjøre så mye som mulig for å frigjøre mental kapasitet. Det er nok en del sjøfolk som sverger på å har kartvisning alltid med nord-punktet opp. Slik som kartplotter avbildet over her. Fartøyet endrer da retningen over kartet.

Head-up er innstillingen hvor fartøyet peker oppover i kjøreretning og kartet snur seg istedenfor. Det betyr at du kun trenger å fokusere på en fast linje, framfor å være opptatt med hvordan fartøyet snur seg i forhold til kartet når du skal endre kurs. Du frigjør mental kapasitet.

Hvorfor tror du at en jagerfly-pilot må bruke head-up visning? Det er forsket en god del på dette og alle resultater viser på at dette er den beste og tryggeste måten å gjøre det på.