HHK – Båt vs. vannscooter

Det skal være 100% sikker at høy fart betyr 100% edru. Det er på ingen måte forsvarlig å kombinere høy fart med noe som helst form av alkohol, drugs og medikamenter som påvirker dine evner som båtfører. Hvis du er usikker om du bruker slike medikamenter bør du snakke med din fastlege for å kartlegge det.

Selv om det fortsatt er lovlig å ha promille når du kjører båt, bør det absolutt være helt utelukket. Du som fører har et stort ansvar. Det kommer vi tilbake på seinere i kurset.

Kurset tar for seg både båt og vannscooter, som begge har sin praktiske utsjekk. Du kan velge å ta praktisk utsjekk på enten en av dem, eller begge deler når du har gjennomført dette kurset. Det er begrunnet i at teorien har mye til felles, mens kjøring av dem er helt annerledes.