HHK – Førerens ansvar

Egne handlinger

Når det gjelder ansvar er det som oftest den som fører kommandoen på fartøyet som må stå til ansvar for eventuelle følger av hendelser med uheldig utfall. I noen tilfeller vil også for eksempel eier av fartøyet bli stilt til ansvar hvis det ikke er samme person, og det viser seg at noen mangler eller oppfølging som vedlikehold viser seg å være av karakteren “uaktsomt”.

Når det er deg som fører kommandoen, det inkluderer hvis noen andre kjører fartøyet under ditt kommando fordi du har de nødvendige sertifikater, må du til enhver tid kunne stå for det som skjer. Hvis uhellet er ute og det har ført til skade på mennesker eller fartøy, bør du kunne si at du har gjort alt i din makt for å unngå det i forkant. Det er ditt ansvar!

Ulykker og ansvarsplassering

Vi kan ta utgangspunkt i det som vi kjenner til av ulykker i Norges historie med Sleipner ulykken og Helge Ingstad. Det er selvfølgelig slik at dette er ulykker som ikke gjelder fritidsfartøy men slike ulykker blir, i motsetning til ulykker med fritidsfartøy, nøye og detaljert beskrevet i pressen over lengre tid. Når det gjelder fritidsfartøy kan vi allikevel trekke sammenligninger og det vil være tilnærmet lik måte av ansvarsplassering.

Sleipner ulykken, hvor en passasjerferge kjørte på et skjær nord for Haugesund i 1999, ble behandlet slik at kapteinen til slutt ble domfelt for å ha utvist uaktsomhet under navigering i mørke. Rederiet som eide fartøyet ble ikke dømt selv om det viste seg at det var mangler ved evakueringssystemet. Det systemet hadde tidligere blitt godkjent av norske myndigheter. 16 personer omkom i forliset.

Helge Ingstad ulykken er av en annet type, da dette var et militært fartøy som kolliderte med et tankskip i Hjeltefjorden nord for Bergen i 2018. I etterkant har kun vaktsjefen, som førte kommandoen på broen når det skjedde, blitt tiltalt for uaktsomhet under navigering i mørke. Selv om det er et mye større system bak han som viste seg å være mangelfull på mange områder. Utfallet ble slik at vaktsjefen ble domfelt for brudd på 5 sjøveisregler, manglende bruk av radar og ikke ha fått med seg oppkall på VHF-radioen. Rederiet, som er tilknyttet sjøforsvaret har blitt refset, bøtelagt og gått inn i forskjellige forlik med forsikringsselskap.

Aktsom, eller uaktsom?

Uten å gå i detaljene viser det seg at den som har ansvar på fartøyet må være klar for å stå til ansvar hvis uhellet er ute. Det går i størst grad ut over aktsomhet eller uaktsomhet. Selvfølgelig vil det i mange tilfeller være enkelt å se hvordan ting kunne vært unngått, og mange vil benytte seg av anledningen til å være etterpåklok.

Du som har ansvar bør ta ansvar. Det gjelder ikke bare navigering, men også for:

 • Sikkerhet
 • Edruelighet
 • Passasjerer
 • Kunnskap om fartøyets begrensninger
 • Tilstand på utstyr
 • Omgivelsene
 • Forsikringer

Passasjerer

Det er ikke noe tvil om at det kan være stor forskjell med hvordan dine passasjerer opplever en tur sammenlignet med hvordan føreren opplever den samme turen. En av årsakene til det er fordi vi som mennesker driver med automatisk overvurdering av våre egne kvaliteter. Dette må vi være bevisst på! Vi har satt opp et skjema som viser hvordan passasjerer kan ha det i forhold til hvordan de opplever turen. Som båtfører er det viktig å følge med på hvor på skalaen de er og handle etter det. Det er også mulig at grensene til 1 av passasjerene passeres en del tidligere enn andre. Dette må du følge med på.

 • Nivå 1: Alt er i orden. Det er her vi ønsker å være hele tiden.
 • Nivå 2: Kanskje litt fort. Dette er ikke noe problem, men passasjerer må ta mer del i kjøringen selv. Det kan være at de må sette seg, eller ta på ekstra klær.
 • Nivå 3: En følelse av ubehag. Her må vi gjøre noe allerede, nemlig å senke farten. Det er ikke alltid lett å se, så du må spørre hvordan de har det.
 • Nivå 4: Jeg må si ifra. Når passasjerer utrykker misnøye har du over- eller feilvurdert noe. Du må revurdere og aktivt velge tiltak for å få unngå eskalering. En pause her, enten å legge båten i ro, eller finne et sted å legge til fungerer veldig fint. Snakk sammen og vær sikker på alle er enig på tiltak som gjøres.
 • Nivå 5: Bytt ut rormann! Det trenger ikke nødvendigvis være en spesifikt hendelse som gjør dette, men kan være en eskalering fra nivå 4. Det kan også være andre, emosjonelle ting enn kjøring som kommer inn i bilde her. Et tiltak kan være å faktisk bytte rormann.

Det viktigste er å snakke med hverandre om dette, gjerne før turen. Da er det lettere å ta det opp når man tar pauser og vil dere fort bli enige om hvordan man skal fortsette turen.

Omgivelsene

Som fører er det også ditt ansvar at lover og regler følges i henhold til loven. Det gjelder også for de andre som er om bord. Spesielt hensyn til omgivelsene, som utslipp av gråvann og annen forurensing er det viktig at du kjenner reglene til.

Så kommer det noe som er veldig viktig i forhold til høyhastighetskjøring. Måten du kan påvirke holdninger rundt høy fart! Vi som kjører i høy fart bør regne med at andre ikke forventer at vi kommer i høy fart. Høy fart passer aldri i trange farvann, da vi uansett må forholde oss til 5 knop soner 100 meter fra land. Det betyr at når vi møter andre i høy fart vil det være muligheter til å vike, og passere andre fartøy med god klaring. Også selv når sjøveisreglene tilsier at det er de andre som skal vike for deg. Det er viktig å vise tidlig hva du skal gjøre. Det gjør vi da for å unngå at du setter andre i en situasjon som kan være belastende eller stressende for dem, eller at de får et uvennlig forhold til fartøy i høy fart.

Et enkelt gest som å vinke når du passerer utgjør mye mer enn de fleste tror. La de andre vite at du har sett dem og at du gjerne viker for dem. Slik kan du påvirke de generelle holdninger rundt høy fart!

Alkohol, rusmidler og medikamenter

Hvis du nå tar alt du har lært så langt gjennom kurset og kjører i noen form av beruset tilstand, kan du kaste alt over bord. Et glas, en pille, et eller annet substans som påvirker din evne til å føre et fartøy må være utelukket. Du kan godt si at det er lovlig med 0,8 i promille, men kan du da etter en uønsket hendelse si at du har gjort alt for å unngå unødvendig risiko?

Oppsummering

Til slutt må du alltid kunne spørre deg selv “Har jeg gjort alt jeg kunne for å unngå unødvendig risiko?” og svaret må alltid være JA. Tar du deg selv av og til i etterkant av en tur med at svaret ikke var ja, da bør du gjøre mer neste gang!